Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU

I. INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy Kaszpir Trike działający pod adresem www.kaszpirtrike.com jest Daniel Raczyński, Szemborowo 28, 62-420 Strzałkowo , NIP 67-118-57-22, Regon 631132925. Magazyn i miejsce wysyłania paczek znajduję się pod adresem: Wichrowe Wzgórze 5, 62-200 Wełnica. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym Kaszpir Trike przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.kaszpirtrike.com.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

3. Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym Kaszpir Trike możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację).

4. Klient Sklepu Internetowego Kaszpir Trike składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu Kaszpir Trike(www.kaszpirtrike.com) tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu Kaszpir Trike”, poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.

5. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, bądź 1-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności kartą, przelewem itd. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 3 dni roboczych w Polsce , za granicą do 14 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy www.kaszpirtrike.com.

6. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy www.kaszpirtrike.com skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia.

7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego. W przypadku towaru tzw.wirtualnego paragony przesyłamy na życzenie Kupującego po dokonaniu dodatkowej opłaty w wysokości ceny listu zwykłego do danego kraju wg cennika Poczty Polskiej.

III. CENY

1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Kaszpir Trike są cenami zawierającymi podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”. Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym Kaszpir Trike obejmują:

Płatności online (za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatności elektronicznych Tpay.com) płatności dokonujesz z góry przed wysyłką automatycznym przelewem elektronicznym.
Płatności PayPal (za pośrednictwem bezpiecznej bramki płatności elektronicznych PayPal) płatności dokonujesz z góry przed wysyłką automatycznym przelewem elektronicznym.
Płatność przy odbiorze (tzw. za pobraniem) dokonujesz płatności w momencie kiedy kurier dostarcza towar do domu. Opcja możliwa tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przedstawionej w ofercie Sklepu Internetowego Kaszpir Trike na adres dostawy wskazany w formularzu . Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

3. Koszt dostawy towaru został określony w zakładce dostawa i płatności.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Klient, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować nas listownie na adres Daniel Raczyński, Wichrowe Wzgórze 5, 62-200 Wełnica lub poprzez e-mail: info@kaszpirtrike.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem płatności.

6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracany produkt Klient zobligowany jest przesłać na wskazany wyżej adres przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

VI. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw.

2. Sklep internetowy www.kaszpirtrike.com jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi towar bez wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego z zamówieniem Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

4. Towar reklamowany należy odesłać na adres:

Daniel Raczyński
Wichrowe Wzgórze 5
62-200 Wełnica
z dopiskiem: „Reklamacja Kaszpir Trike”
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep Internetowy Kaszpir Trike przesyłki z towarem.

6. Koszty związane z odesłaniem towaru, zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji oraz przesłaniu potwierdzenia dokonania opłaty za wysyłkę paczki.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się w sklepie Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i informacyjnych przez firmę Daniel Raczyński i sklep internetowy www.kaszpirtrike.com w celu realizacji złożonego zamówienia. Dane są przechowywane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, wymogami prawa polskiego oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)

2. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych personalnych oraz do ich aktualizacji jak również do ich zmiany lub usunięcia.

3. Administratorem baz danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z dokonanymi zakupami jest Sklep.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kaszpir Trike są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.

2. Sklep internetowy Kaszpir Trike w każdym momencie zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę Daniel Raczyński, Szemborowo 28, 62=420 Strzałkowo oraz Zamawiającego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym Kaszpir Trike a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

5. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: info@kaszpirtrike.com lub numerem telefonu 502 289 923 (pn.-pt. godz. 8.00-16.00)

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.

Back to top
WALUTA / CURRENCY
EUR Euro